За нас

„Руска реч на македонски“ е дел од интернационален мултимедиски проект за Русија Russia Beyond The Headlines (RBTH) на Автономната Непрофитна Организација „ТВ Новости“. „Руска реч на македонски“ нуди вести, анализи и коментари за широк спектар прашања од областа на политиката, културата, бизнисот, науката и општествениот живот во Русија.

На своите Интернет-портали RBTH покрива тековни настани во Русија и надвор од неа, потпирајќи се на работата на професионални, независни руски и странски новинари.

Мисијата на „Руска реч на македонски“ е да придонесе за подобро разбирање на Русија во светот, независно од тоа дали се работи за обични граѓани, лица од општествениот живот, експерти или претприемачи. За постигнување на оваа цел, „Руска реч на македонски“ оди надвор од границите на здодевните новинарски резимеа и нуди иновативен пристап во покривањето и анализирањето на вестите преку објаснување, едукација и забава за читателите.

Целната публика на „Руска реч на македонски“ е широк спектар на образовани, општествено ангажирани и ситуирани луѓе кои ги следат водечките светски медиуми.

Во својата уредувачка политика „Руска реч на македонски“ се раководи според принципите на квалитетното новинарство, балансираноста и објективноста на содржините, релевантноста за читателите и репрезентативноста. Сите уредници кои работат за RBTH се родени говорители на дадениот јазик. Тие водат сметка за усогласеноста со новинарските стандарди, уредувачката политика и за традицијата на земјите во кои се објавува материјалот.

За да дознаете повеќе за синдикација со „Руска реч на македонски“, кликнете овде.

За да го запознаете целиот наш тим, кликнете овде.

За да дознаете повеќе за сите проекти на RBTH, кликнете овде.

Интернет-изданието е регистрирано во „Роскомнадзор“ на 24 март 2017 година, сертификат ЭЛ № ФС 77 - 69173

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 24 марта 2017 г., свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 69173

+
Лајкнете нѐ на Фејсбук.