Русија и Украина

Односите на денешна Русија и Украина како суверени држави кои настанаа по распадот на Советскиот Сојуз, не се едноставни. Врз нив влијаат многубројни историски, културолошки и геополитички фактори. „Руска реч на македонски“ ќе се обиде на своите читатели да им ги претстави сите аспекти на односите на овие две земји, како и да го покрие сето она што денес се случува на планот на руско-укаринските односи.


+
Лајкнете нѐ на Фејсбук.