„Радиоактивна зона“ и уништување „диверзанти“: Системите „Јарс“ на вежби кај Екатеринбург

По повлекувањето на системите од условно загадениот терен, спроведена е комплетна деконтаминација.