Летото во очите на руските уметници

„Летна провинција“, 1922, Борис Кустодиев

„Летна провинција“, 1922, Борис Кустодиев

Борис Кустодиев